Forældresamarbejde

Et godt forældresamarbejde er en vigtig forudsætning for, at børnene kommer til at trives i børnehaven.

Det er vores erfaring og af stor betydning, at personalet kender til jeres barns baggrund, og det er af lige så stor betydning, at I ved, hvad der sker i børnehaven, hvordan jeres barn har det i forhold til de andre børn, hvordan det reagerer på børnehavens tilbud og de mange situationer, det kommer ud for i dagens løb.

Dette taler vi om både ved det første møde i børnehaven, inden barnet starter, ved de kommende årlige forældresamtaler og i dagligdagen.

Forældresamtaler holdes når jeres barn er blevet sprogtestet og har været i børnehaven i et par måneder og herefter en gang årligt. Hvis der er behov for det, holder vi selvfølgelig flere samtaler.

Den daglige kontakt, når I henter og bringer børnene, giver os mulighed for at udveksle store og små informationer. Samtidig kan I se billeder og anden dokumentation af det pædagogiske arbejde på opslagstavlerne. 

Vi lægger vægt på, at stemningen i børnehaven giver lyst til at sætte sig ned og få en lille snak.

To gange om året holder vi forældremøde, hvor vi orienterer om fremtidige planer og debatterer børnehavens pædagogiske arbejde og evt. inviterer en foredragsholder. På efterårsmødet er der valg til forældrebestyrelsen.

Vi holder årlige fester og arrangementer for forældre, søskende og bedsteforældre.

Opslagstavlerne i garderoben giver dig mulighed for at orientere dig om:

  • Vores planer for indeværende uge
  • Oplysninger af almen karakter
  • Forældrebestyrelsens arbejde og møder