Daginstitutioner og skoler

Når vi skal modtage nye børn fra dagpleje, vuggestue eller børn der har været hjemme, inviterer vi altid til et besøg, hvor vi også beder om relevant information om barnets trivsel, udvikling og øvrige vigtige forhold. Er der særlige forhold vi skal have information om, holder vi et møde med forældrene og andre relevante fagpersoner inden barnet starter.

Når børn forlader Asylet og skal starte i skole eller anden daginstitution, besøger vi denne med barnet, hvis det er muligt og vi videregiver altid relevant information i samarbejde med forældrene. 

Vi besøger andre daginstitutioner og samarbejder med daginstitutioner og skoler i nærmiljøet.