Mobbepolitik

I Asylet har vi udarbejdet vores egen politik, som er følgende:

 • Som personale i en daginstitution skal vi udvise tolerance og åbenhed overfor børn og familier med særlige behov
 • Vi skal løbende tale om rummelighed på personalemøder, for at være bevidste om rummelighed og begrænsninger, både hos den enkelte og institutionen som helhed
 • Vi vil gerne fremme et miljø, hvor forældre kan være åbne om - og respekterer forskelle
 • Vi kan få supervision efter behov, for at fremme og bevare vores rummelighed
 • Vi kan ikke rumme børn med større fysiske handicaps pga. husets fysiske indretning og begrænsninger

Vi har gode forudsætninger for at rumme børn som har brug for:

 • En overskuelig og struktureret hverdag
 • Sprogstimulering
 • Minimum af smitsomme infektioner
 • Udover tolerance, åbenhed og viden, vil rummelighed altid afhænge af de tilstedeværende ressourcer

I Asylet undgår vi mobning ved:

 • At lytte til børnene og tage deres problemer alvorligt
 • At lære børnene at være aktive i løsning af konflikter
 • At der altid er voksne omkring børnene, eller at børnene ved, hvor de kan kontakte en voksen
 • At tale med børnene om, hvad der er acceptabel adfærd og hvad der ikke er, og hvilke konsekvenser ikke acceptabel adfærd vil have
 • At de voksne er gode rollemodeller, som har en imødekommende adfærd og en god omgangstone og altid hjælper og griber ind når problemer opstår
 • De voksne (pædagoger og forældre) taler løbende om konflikter og eventuel mobning i børnegruppen, på møder og ved forældresamtaler