Bevægelsespolitik

Vi skal arbejde bevidst med børnenes bevægelses- og kropsbevidsthed og udvikle sunde livsduelige børn.

Bevægelsesaktiviteternes grundlag er Glæde, Udfordring og Fællesskab (GUF).

For at leve op til ovenstående vision og værdigrundlag skal vi:

 • Fortsætte det gode arbejde med at skabe og understøtte motoriske aktiviteter og udfordringer i hverdagen
 • Skabe glæde og fællesskab gennem fysisk aktivitet
 • Stimulere og aktivere bevægelsessanserne
 • At børn der ikke vil/tør udfordres fysisk, med støtte og opmuntring, udvikler mod og nye fysiske færdigheder
 • At vi på vores ugentlige tur, bevæger os så meget- og alsidigt som muligt
 • At alle børn med glæde deltager i fælles bevægelsesaktiviteter og selv kan igangsætte fælleslege
 • At alle børn kan cykle på 2 hjulet cykel når de skal i skole
 • Vi voksne er fysisk aktive og opfordrer børnene til at gøre ting selv og bruge kroppen aktivt
 • Vi voksne har fokus på de børn der har brug for ekstra støtte og stimulering
 • Vi leger fælleslege ude og inde
 • Vi indretter os inde og ude, så der er mulighed for bevægelse og fysisk udfordring
 • Vi tager på ugentlige ture, hvor der blandt andet er fokus på bevægelse
 • Vi har løbecykler på legepladsen og børnene har egne 2 hjulede cykler med i børnehave, som de bruger på legepladsen
 • Vi voksne har viden om bevægelsessanserne og er bevidste om hvordan vi i hverdagen kan arbejde med, at aktivere og stimulere disse med børnene

Vi tager foto og observerer børnenes aktivitet og udvikling. På møder evaluerer vi aktiviteter og forløb.

Bevægelse og sundhed indgår i alle temaer, vi arbejder med og planlægges løbende på gruppemøder og personalemøder.