Værdigrundlag

Læs vores arbejdes og værdigrundlag.

I Asylet møder vi hinanden; personale, børn og forældre, med anerkendelse. Det betyder, at vi lytter til hinanden, at vi er opmærksomme og altid forsøger, at forstå og læse hinandens intentioner og handler ud fra dette. De ansatte skal altid handle ansvarligt og professionelt og give hinanden støtte og feedback.

Børn og forældre skal møde nærværende og interesserede voksne, som skaber tryghed og herved giver børnene følelsen af, at have betydning i hverdagen. De voksne skal yde omsorg, for både det psykiske og fysiske, og være synlige og tydelige for børnene. Rammerne skal være overskuelige for alle, hvilket vi har gode muligheder for i Asylets nære miljø.

De voksne vægter, hvad de gerne vil have børnene til at gøre og undgår ”skæld ud”, de støtter børnene i, at være aktive i konfliktløsning, ved at være lyttende og inddrage børnenes oplevelser og løsninger.

Vi skal udvikle alle børns færdigheder og kompetencer, med børn og forældre som medspillere. Vi skal skabe glæde og lyst, til at lære og udfordre sig selv, ved at tage udgangspunkt i det enkelte barns behov og styrker, og samtidig skabe en god balance mellem det individuelle og sociale. Vi støtter børnenes lege, venskaber og sociale udvikling.

Vi giver børnene mulighed for alsidige lege- og aktivitets muligheder, hvor de kan gøre egne og fælles erfaringer. Vi skal løbende udvikle det pædagogiske arbejde og det gode samarbejde med hinanden, forældre, relevante samarbejdspartnere og fagpersoner, for at sikre at Asylet altid er et dagtilbud af høj kvalitet.

Dette gør vi blandt andet, ved at skabe gode rutiner i hverdagen, som er rammesættende og forudsigelige. Vi er observerende og nærværende og optimere rammerne, så de bedst muligt tilgodeser alle børn. Vi har aktiviteter og faste traditioner, omkring mærkedage og over året, som styrker fællesskabet. Vi arbejder målrettet med ”En styrket pædagogisk læreplan” og ”kvalitets tilsyn”, hvor vi løbende evaluerer og udvikler vores arbejde i Asylet.

Vi tilstræber en god kommunikation med alle forældre og afklarer forventninger til hinanden ved opstartssamtalen, de årlige trivselssamtaler, det daglige møde og forældremøderne.

Vi skal værne om det gamle historiske hus og altid sørge for et godt, alsidigt og velfungerende fysisk og æstetisk lege- og læringsmiljø.