Læreplan

I Asylet arbejder vi med de 6 læreplanstemaer via dagligdagens struktur, gode rutiner, balance mellem planlagte temaer og god leg i et godt miljø.

Asylhusets visuelle præsentation af læreplan

Liv, leg og læring i Asylet

De fokusområder der er vist i husets vinduer på 1. sal, er temaer vi arbejder med i perioder. I kan se hvornår i Asylets årskalender. De fokusområder der er vist i vinduerne i stueetagen, er områder vi altid arbejder med i hverdagen, via daglige rutiner, leg og aktiviteter og ved at skabe nærhed, tryghed og gode relationer.

 • Velkommen til nye børn
 • Værdigrundlag
 • Forældresamarbejde
 • Tværfagligt samarbejde
 • Kvalitet
 • Rammer for liv, leg og læring (læringsmiljøer)
 • De voksne er gode rollemodeller og bruger et alsidigt sprog
 • Sætte ord på følelser og begreber
 • Sang, rim og remser
 • Læsning og dialog
 • Læseleg til særlig udfordrede børn
 • Venskaber
 • Rollelege
 • Gruppe aktiviteter
 • Samlinger
 • Lytte og vente på tur
 • Fælleslege
 • Frokost i grupper
 • Fælles- og gruppeudflugter
 • Inklusion
 • Tryghed og omsorg
 • Anerkendelse
 • Små overskuelige rammer
 • Glæde og humor
 • Støtte og udfordring
 • Udvikling gennem egne erfaringer
 • Forudsigelighed
 • Selvhjulpenhed
 • Konstruktiv konfliktløsning
 • DGI lege
 • Sang og rytmik
 • Udfordrende krops lege
 • Kendskab til og viden om sundhed og krop
 • Stimulere alle sanser
 • Låne og læse bøger om emnet/iPad
 • Ture som giver mulighed for bevægelse på mange måder
 • Aktiviteter med jord, vand og ild
 • Viden om dyr, insekter og naturen
 • Plante, spire, høste og spise
 • Eksperimentere, måle, veje, kategorisere
 • Bondegårdstema
 • Låne og læse bøger om emnet/iPad
 • Ture i naturen på alle årstider
 • Kreative værkstedsaktiviteter
 • Faste traditioner
 • Fejring af højtider og mærkedage
 • Viden om demokrati
 • Ture til museer, teater, biblioteker, børnenes hjem mm.
 • Digitalisering
 • Udstilling af børnenes egne produkter og kunst
 • Modtagelse af nye børn
 • Overgang fra Søløvegruppe til Delfingruppe
 • Skole parathed og overlevering