Kvalitet og læringsmiljø

Læs om kvalitet og læringsmiljø.

Kvalitet

I Asylet sikres kvaliteten af det pædagogiske arbejde gennem tilsyn, hvor der observeres ud fra bestemte kriterier og efterfølgende gives feedback. Herefter udarbejdes en handleplan med eventuelle fokuspunkter til vedligeholdelse og forbedring af det pædagogiske arbejde.

Dette arbejde orienteres forældregruppen om på et forældremøde.

Rammer for liv, leg og læring

I Asylet er vi ca. 23 børn i alderen 3-6 år. Vi har faste rutiner i løbet af dagen, som gør dagen overskuelig og tryg for børnene og giver dem mulighed for at være medansvarlige.

Dagens rutiner er et pædagogisk læringsrum, hvor der er mulighed for at træne mange nye færdigheder og føle sig værdifuld og lære at tage ansvar for sig selv og sine kammerater.

Vi er opdelt i mindre grupper, når vi spiser, er på tur eller laver andre planlagte aktiviteter. Vi arbejder med 2 primær grupper, som har faste voksne:

  • Søløver, som er de yngste børn
  • Delfiner, som er de ældste børn

Vi er oftest opdelt i disse grupper til frokost, på ture og når vi arbejder med temaer og traditioner. Dette giver gode muligheder for nærvær, samt alderssvarende aktiviteter og forventninger. Når det er muligt og hensigtsmæssigt, arbejder vi i endnu mindre grupper for at optimere udvikling og trivsel hos nogle børn.

Vi har fælles traditioner og temaer, som vi beskriver i læreplanen og i årsplanen. Arbejdet med disse foregår i
forskellige læringsrum, er oftest styret af de voksne, men med udgangspunkt i børnenes behov og interesser. Der arbejdes i, mindre grupper, alle husets rum benyttes, der arbejdes med alle sanser, bevægelse og kreative aktiviteter. Vi er også i andre omgivelser som f.eks. bibliotek, skov, strand, museer og andre kultursteder der er relevante og spændende for børnene.

Vores dage, uger og år er også fyldt med masser af god og spændende leg, som bliver understøttet af de fysiske rammer og alsidigt legetøj. De voksne bidrager med ideer, struktur og deltagelse, når der er behov og mulighed for dette. De voksne støtter børnene i at etablere og komme ind i legegrupper. De voksne hjælper også børnene, med at udvikle og afgrænse deres leg, når der er behov for dette. Legen er den vigtigste aktivitet i børnehavealderen, her får børnene mulighed for knytte venskaber, turde sige til og fra, udvikle sprog og sociale færdigheder og opleve glæde ved at være sammen med andre børn.

Vi har også fælles aktiviteter, ture og samlinger, hvor vi øver os i at deltage i det store fællesskab. Her øver vi os i at lytte til andre og give plads. Vente på tur og deltage i noget, andre har bestemt. Vi oplever også at det er sjovt, når vi er mange sammen om noget.