Bestyrelse

Asylet har en fondsbestyrelse og en forældrebestyrelse.

Asylets bygning fra 1838, forhuset mod Stengade, retiradehuset i baggården og haven/legepladsen er ejet af en fond. Læs mere om fonden herunder.

Helsingør Asylfond ejer bygningerne og grunden beliggende Stengade 29. Bygningerne rummer en lejlighed på 1. sal i forhuset, samt en butik i stueetagen. Sidebygningen rummer børnehaven Helsingør Børneasyl, kaldet Asylet, og baggården er indrettet som legeplads for børnehaven. Retiradehuset bliver brugt til opbevaring af børnecykler og legetøj.

Fondens indtægter er husleje fra henholdsvis, lejlighed, butik og børnehave. Indtægterne dækker administration og vedligeholdelse af ejendommen. Eventuelt overskud i fonden gives til børnehaven.

Fondens bestyrelse er:

  • Advokat Jens Gottlieb, som er formand og administrator.
  • Bertel Johansen som er kommunal repræsentant i Forældrebestyrelsen.
  • To forældre fra Forældrebestyrelsen.

Fondsbestyrelsen holder min. et årligt møde og en gang årligt inviterer fonden bestyrelserne og personalegruppen på en fælles middag.

Forældrebestyrelsen i den selvejende børnehave, Helsingør Børneasyl, har tre forældrerepræsentanter, som er valgt af hele forældregruppen. En kommunal repræsentant, som er udpeget af Helsingør Kommune og en personalerepræsentant, som er valgt af personalet, samt børnehavens leder, som er sekretær. 

Bestyrelsen holder ca. fire årlige møder med en fast dagsorden, hvor børnehavens pædagogiske- og økonomiske ramme og principper besluttes og information/høringer fra Helsingør Kommune og børnehavens bestyrelser drøftes. Bestyrelsen er også ansvarlig for ansættelse af personale i børnehaven.

Forældrebestyrelsens formand er:

Mette Skamris

Mail: metteskamris@gmail.com