Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen i den selvejende børnehave, Helsingør Børneasyl, har 3 forældre repræsentanter, som er valgt af hele forældre-gruppen. Én kommunal repræsentant som er udpeget af kommunen og én personale repræsentant som er valgt af personalet, samt børnehavens leder som er sekretær. 

Bestyrelsen holder ca. 4 årlige møder med en fast dagsorden, hvor børnehavens pædagogiske- og økonomiske ramme og principper besluttes og information/høringer fra kommune og børnehavens bestyrelser drøftes. Bestyrelsen er også ansvarlig for ansættelse af personale i børnehaven.

Forældrebestyrelsens formand er:

Jakob Lorentzen

mail: jlo@dis.dk