Bestyrelse

Asylet har en fondsbestyrelse og en forældre-bestyrelse.

Fondsbestyrelse

Asylets bygning fra 1838, forhuset mod Stengade, retiradehuset i baggården og haven/legepladsen er ejet af en fond. Læs mere om fonden herunder.

Helsingør Asylfond ejer bygningerne og grunden beliggende Stengade 29. Bygningerne rummer en lejlighed på 1. sal i forhuset, samt en butik i stueetagen. Sidebygningen rummer børnehaven Helsingør Børneasyl, kaldet Asylet, og baggården er indrettet som legeplads for børnehaven. Retiradehuset bliver brugt til opbevaring af børnecykler og legetøj.

Fondens indtægter er husleje fra henholdsvis, lejlighed, butik og børnehave. Indtægterne dækker administration og vedligeholdelse af ejendommen. Eventuelt overskud i fonden gives til børnehaven.

Fondens bestyrelse er, advokat Jens Gottlieb som er formand og administrator, Bertel Johansen som er kommunal repræsentant i Forældrebestyrelsen, samt to forældre fra Forældrebestyrelsen.

Fondsbestyrelsen holder min. ét årligt møde og én gang årligt inviterer fonden, Bestyrelserne og personalegruppen på en fælles middag.

Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen i den selvejende børnehave, Helsingør Børneasyl, har 3 forældre repræsentanter, som er valgt af hele forældre-gruppen. Én kommunal repræsentant som er udpeget af kommunen og én personale repræsentant som er valgt af personalet, samt børnehavens leder som er sekretær. 

Bestyrelsen holder ca. 4 årlige møder med en fast dagsorden, hvor børnehavens pædagogiske- og økonomiske ramme og principper besluttes og information/høringer fra kommune og børnehavens bestyrelser drøftes. Bestyrelsen er også ansvarlig for ansættelse af personale i børnehaven.

Forældrebestyrelsens formand er:

Jakob Lorentzen

mail: jlo@dis.dk